Câu chuyện thành công

Hãy nghe khách hàng sử dụng nói về chúng tôi! Hàng nghìn khách hàng đã sử dụng các sản phẩm Novaon AutoAds hiệu quả.

Kia-caudien.com tăng điểm chất lượng quảng cáo lên 8-9 với Tầm soát tài khoản

Thông tin khách hàng

- Tên KH: Vũ Đức Bình
- Web đang chạy: kia-caudien.dailykia.com
- Ngành nghề: Kinh doanh ô tô

Vấn đề gặp phải

Click ảo nhiều và quảng cáo không được tối ưu

Kết quả

Sử dụng sản phẩm 1 thời gian có được báo cáo rõ ràng về những ip click ảo và đã cải thiện được điểm chất lượng quảng cáo  từ 6 lên 8-9 nhờ tính năng Tầm soát tài khoản.

  Câu chuyện thành công khác

Dùng thử miễn phí