Google Display Network là gì? CẨM NANG từ A đến Z về quảng cáo Google Display

3/23/2020 | Google Ads optimization

Google Ads optimization
Quảng cáo banner Google hay có tên gọi khác là quảng cáo GDN (Google Display Network) là một dạng quảng cáo hiển thị, thường xuất hiện ở các website dưới dạng banner. Nhiều doanh nghiệp, công ty hiện nay gặp khó khăn và mất rất nhiều chi phí cho việc chạy quảng cáo website, nhưng với quảng cáo hiển thị, mọi việc trở nên dễ dàng hơn.

Finds the 'unoptimized' points that make your Google Ads ineffective.

Get optimizing suggestions
  • Facebook
  • Messenger

Optimize advertisements, maximize your customer right now

Complete all the professional features and experienced support

3-month free trial with full features of our full service package

Start your free trial