Remarketing là gì?

Remarketing là gì?

A có nhu cầu mua ô tô

Remarketing là gì? Remarketing là gì?

A truy cập trang web của bạn xem sản phẩm

Remarketing là gì? Remarketing là gì?

A rời khỏi trang web của bạn

A nhấp vào quảng cáo Remarketing và quay lại trang web của bạn

Remarketing là gì? Remarketing là gì?

Quảng cáo sản phẩm đó hiển thị tới A khi truy các các trang web khác

Tại sao cần sử dụng công cụ Remarketing của
Novaon AutoAds?

Remarketing thông thường

1

Quảng cáo nhắm tới tệp đối tượng chung chung

Tiêu tốn ngân sách

2

Quảng cáo nhắm tới tệp đối tượng chung chung

Mất nhiều thời gian

3

Quảng cáo tới tệp đối tượng khách hàng tiềm năng thu được

Remarketing với Novaon AutoAds

1

Có sẵn tệp đối tượng tiềm năng dựa theo hành vi trên Facebook

Bạn có thể tạo sẵn tệp đối tượng tiềm năng bằng các công cụ quét Facebook UID như FB Target, UID Simple, Soy Tool.

2

Quảng cáo trực tiếp tới tệp đối tượng tiềm năng

Nhắm chọn đến đúng tệp đối tượng tiềm năng giúp bạn gia tăng hiệu quả quảng cáo.

Tại sao cần sử dụng công cụ Remarketing của <br/> Novaon AutoAds?

Nhắm chọn đúng đối tượng
tiềm năng

Tại sao cần sử dụng công cụ Remarketing của <br/> Novaon AutoAds?

Tiết kiệm thời gian tìm kiếm
khách hàng

Tại sao cần sử dụng công cụ Remarketing của <br/> Novaon AutoAds?

Gia tăng hiệu quả quảng cáo

Sử dụng công cụ Remarketing để nhắm chọn khách hàng hiệu quả hơn.

Nhắm chọn ngay

Công cụ Remarketing hoạt động ra sao

Tại sao cần sử dụng công cụ Remarketing của <br/> Novaon AutoAds?

1. Liên kết tài khoản Google Ads

Tại sao cần sử dụng công cụ Remarketing của <br/> Novaon AutoAds?

2. Tải lên tệp Facebook UID

Tại sao cần sử dụng công cụ Remarketing của <br/> Novaon AutoAds?

3. Tạo tệp đối tượng Google Ads

Testimonial

Trusted by over 25,000 customers

Over 25,000 advertisers in 7 countries use Novaon AutoAds to optimize their ads.

Tăng hiệu quả quảng cáo với ngân sách tối ưu

Sử dụng công cụ Remarketing để nhắm chọn chính xác đối tượng khách hàng tiềm năng nhất

Không giới hạn số lượng tệp đối tượng

Free trial