Gói nền tảng
Gói Triển khai

Choose package

Basic
Từ  7,200,000đ
/năm/website
 • Visit max (tích lũy) 150,000
 • Contact max (tích lũy) 5,000
 • Thời gian sử dụng (tháng) 12 tháng
 • Giá/block 50k visit/tháng 200,000
 • Mua thêm: Block 100k visit hoặc 5000 contacts 4,500,000
 • Số Website/Landing page sử dụng Dành cho 1 Website hoặc tối đa 5 Landing page
TÍNH NĂNG
1. Engagement
 • Đa kênh tương tác
 • Nút nổi bật
 • Tin Khuyến mãi Unlimited
 • Instory
 • Social Proof
 • Gamification: quay số, cào thẻ
 • Tùy biến hiển thị theo thiết bị
 • Tùy biến hiển thị theo vị trí
 • Tùy biến hiển thị theo kích thước
 • Popup Form/Banner Unlimited
 • Form Inline Unlimited
2. Flow Builder
 • Customer journey: Kịch bản website, kịch bản Instory Tối đa 5 CJ active
 • Custom Tracking
 • A/B Testing
 • Gắn Tag
3. Product Recommendation
 • Product data feed
 • Product recommendation (manual)
 • Coupon management (*)
 • Abandoned card (*)
4. Contacts
 • Smart Segment (trường tùy chỉnh)
 • Custom Segment
 • Lead Scoring
 • Quản lý contact trên Google Sheet
 • Đấu nối với hệ thống thứ 3
5. Report
 • Maxlead overview
 • Nguồn
 • Google Ads
 • Hot URL
 • Push Notification report
 • Customer journey performance report (*)
 • Off Logo Power by Onmarketer
HỖ TRỢ
 • Support qua Livechat, Zalo OA, Hotline Giờ hành chính
 • Cập nhật thông tin tính năng mới về sản phẩm
 • Trải nghiệm tính năng mới của sản phẩm trước khi ra mắt
 • Chuyên viên cao cấp tư vấn 1-1 review định kỳ
Standard
Từ  12,588,000đ
/năm/website
 • Visit max (tích lũy) 250,000
 • Contact max (tích lũy) 10,000
 • Thời gian sử dụng (tháng) 12 tháng
 • Giá/block 50k visit/tháng 209,800
 • Mua thêm: Block 100k visit hoặc 5000 contacts 4,500,000
 • Số Website/Landing page sử dụng Dành cho 1 Website hoặc tối đa 5 Landing page
TÍNH NĂNG
1. Engagement
 • Đa kênh tương tác
 • Nút nổi bật
 • Tin Khuyến mãi Unlimited
 • Instory
 • Social Proof
 • Gamification: quay số, cào thẻ
 • Tùy biến hiển thị theo thiết bị
 • Tùy biến hiển thị theo vị trí
 • Tùy biến hiển thị theo kích thước
 • Popup Form/Banner Unlimited
 • Form Inline Unlimited
2. Flow Builder
 • Customer journey: Kịch bản website, kịch bản Instory Tối đa 10 CJ active
 • Custom Tracking
 • A/B Testing
 • Gắn Tag
3. Product Recommendation
 • Product data feed
 • Product recommendation (manual)
 • Coupon management (*)
 • Abandoned card (*)
4. Contacts
 • Smart Segment (trường tùy chỉnh)
 • Custom Segment
 • Lead Scoring
 • Quản lý contact trên Google Sheet
 • Đấu nối với hệ thống thứ 3
5. Report
 • Maxlead overview
 • Nguồn
 • Google Ads
 • Hot URL
 • Push Notification report
 • Customer journey performance report (*)
 • Off Logo Power by Onmarketer
HỖ TRỢ
 • Support qua Livechat, Zalo OA, Hotline Giờ hành chính
 • Cập nhật thông tin tính năng mới về sản phẩm
 • Trải nghiệm tính năng mới của sản phẩm trước khi ra mắt
 • Chuyên viên cao cấp tư vấn 1-1 review định kỳ
Growth ✪
Từ  18,108,000đ
/năm/website
 • Visit max (tích lũy) 350,000
 • Contact max (tích lũy) 15,000
 • Thời gian sử dụng (tháng) 12 tháng
 • Giá/block 50k visit/tháng 215,571
 • Mua thêm: Block 100k visit hoặc 5000 contacts 4,500,000
 • Số Website/Landing page sử dụng Dành cho 1 Website hoặc tối đa 5 Landing page
TÍNH NĂNG
1. Engagement
 • Đa kênh tương tác
 • Nút nổi bật
 • Tin Khuyến mãi Unlimited
 • Instory
 • Social Proof
 • Gamification: quay số, cào thẻ
 • Tùy biến hiển thị theo thiết bị
 • Tùy biến hiển thị theo vị trí
 • Tùy biến hiển thị theo kích thước
 • Popup Form/Banner Unlimited
 • Form Inline Unlimited
2. Flow Builder
 • Customer journey: Kịch bản website, kịch bản Instory Tối đa 15 CJ active
 • Custom Tracking
 • A/B Testing
 • Gắn Tag
3. Product Recommendation
 • Product data feed
 • Product recommendation (manual)
 • Coupon management (*)
 • Abandoned card (*)
4. Contacts
 • Smart Segment (trường tùy chỉnh)
 • Custom Segment
 • Lead Scoring
 • Quản lý contact trên Google Sheet
 • Đấu nối với hệ thống thứ 3
5. Report
 • Maxlead overview
 • Nguồn
 • Google Ads
 • Hot URL
 • Push Notification report
 • Customer journey performance report (*)
 • Off Logo Power by Onmarketer
HỖ TRỢ
 • Support qua Livechat, Zalo OA, Hotline Giờ hành chính
 • Cập nhật thông tin tính năng mới về sản phẩm
 • Trải nghiệm tính năng mới của sản phẩm trước khi ra mắt
 • Chuyên viên cao cấp tư vấn 1-1 review định kỳ
Pro
Từ  29,988,000đ
/năm/website
 • Visit max (tích lũy) 550,000 đ
 • Contact max (tích lũy) 20,000
 • Thời gian sử dụng (tháng) 12 tháng
 • Giá/block 50k visit/tháng 227,182
 • Mua thêm: Block 100k visit hoặc 5000 contacts 4,500,000
 • Số Website/Landing page sử dụng Dành cho 1 Website hoặc tối đa 5 Landing page
TÍNH NĂNG
1. Engagement
 • Đa kênh tương tác
 • Nút nổi bật
 • Tin Khuyến mãi Unlimited
 • Instory
 • Social Proof
 • Gamification: quay số, cào thẻ
 • Tùy biến hiển thị theo thiết bị
 • Tùy biến hiển thị theo vị trí
 • Tùy biến hiển thị theo kích thước
 • Popup Form/Banner Unlimited
 • Form Inline Unlimited
2. Flow Builder
 • Customer journey: Kịch bản website, kịch bản Instory Tối đa 20 CJ active
 • Custom Tracking
 • A/B Testing
 • Gắn Tag
3. Product Recommendation
 • Product data feed
 • Product recommendation (manual)
 • Coupon management (*)
 • Abandoned card (*)
4. Contacts
 • Smart Segment (trường tùy chỉnh)
 • Custom Segment
 • Lead Scoring
 • Quản lý contact trên Google Sheet
 • Đấu nối với hệ thống thứ 3
5. Report
 • Maxlead overview
 • Nguồn
 • Google Ads
 • Hot URL
 • Push Notification report
 • Customer journey performance report (*)
 • Off Logo Power by Onmarketer
HỖ TRỢ
 • Support qua Livechat, Zalo OA, Hotline Giờ hành chính
 • Cập nhật thông tin tính năng mới về sản phẩm
 • Trải nghiệm tính năng mới của sản phẩm trước khi ra mắt
 • Chuyên viên cao cấp tư vấn 1-1 review định kỳ
Advanced
Từ  50,388,000đ
/năm/website
 • Visit max (tích lũy) 700,000 đ
 • Contact max (tích lũy) 40,000
 • Thời gian sử dụng (tháng) 12 tháng
 • Giá/block 50k visit/tháng 299,929
 • Mua thêm: Block 100k visit hoặc 5000 contacts 4,500,000
 • Số Website/Landing page sử dụng Dành cho 1 Website hoặc tối đa 5 Landing page
TÍNH NĂNG
1. Engagement
 • Đa kênh tương tác
 • Nút nổi bật
 • Tin Khuyến mãi Unlimited
 • Instory
 • Social Proof
 • Gamification: quay số, cào thẻ
 • Tùy biến hiển thị theo thiết bị
 • Tùy biến hiển thị theo vị trí
 • Tùy biến hiển thị theo kích thước
 • Popup Form/Banner Unlimited
 • Form Inline Unlimited
2. Flow Builder
 • Customer journey: Kịch bản website, kịch bản Instory Tối đa 50 CJ active
 • Custom Tracking
 • A/B Testing
 • Gắn Tag
3. Product Recommendation
 • Product data feed
 • Product recommendation (manual)
 • Coupon management (*)
 • Abandoned card (*)
4. Contacts
 • Smart Segment (trường tùy chỉnh)
 • Custom Segment
 • Lead Scoring
 • Quản lý contact trên Google Sheet
 • Đấu nối với hệ thống thứ 3 1 hệ thống
5. Report
 • Maxlead overview
 • Nguồn
 • Google Ads
 • Hot URL
 • Push Notification report
 • Customer journey performance report (*)
 • Off Logo Power by Onmarketer
HỖ TRỢ
 • Support qua Livechat, Zalo OA, Hotline Giờ hành chính
 • Cập nhật thông tin tính năng mới về sản phẩm
 • Trải nghiệm tính năng mới của sản phẩm trước khi ra mắt
 • Chuyên viên cao cấp tư vấn 1-1 review định kỳ
Enterprise
Liên hệ
 • Visit max (tích lũy) Liên hệ ngay
 • Contact max (tích lũy) Liên hệ ngay
 • Thời gian sử dụng (tháng) Liên hệ ngay
 • Giá/block 50k visit/tháng  
 • Mua thêm: Block 100k visit hoặc 5000 contacts Liên hệ ngay
 • Số Website/Landing page sử dụng Dành cho 1 Website hoặc tối đa 5 Landing page
TÍNH NĂNG
1. Engagement
 • Đa kênh tương tác
 • Nút nổi bật
 • Tin Khuyến mãi Unlimited
 • Instory
 • Social Proof
 • Gamification: quay số, cào thẻ
 • Tùy biến hiển thị theo thiết bị
 • Tùy biến hiển thị theo vị trí
 • Tùy biến hiển thị theo kích thước
 • Popup Form/Banner Unlimited
 • Form Inline Unlimited
2. Flow Builder
 • Customer journey: Kịch bản website, kịch bản Instory
 • Custom Tracking
 • A/B Testing
 • Gắn Tag
3. Product Recommendation
 • Product data feed
 • Product recommendation (manual)
 • Coupon management (*)
 • Abandoned card (*)
4. Contacts
 • Smart Segment (trường tùy chỉnh)
 • Custom Segment
 • Lead Scoring
 • Quản lý contact trên Google Sheet
 • Đấu nối với hệ thống thứ 3
5. Report
 • Maxlead overview
 • Nguồn
 • Google Ads
 • Hot URL
 • Push Notification report
 • Customer journey performance report (*)
 • Off Logo Power by Onmarketer
HỖ TRỢ
 • Support qua Livechat, Zalo OA, Hotline Liên hệ ngay
 • Cập nhật thông tin tính năng mới về sản phẩm
 • Trải nghiệm tính năng mới của sản phẩm trước khi ra mắt
 • Chuyên viên cao cấp tư vấn 1-1 review định kỳ

Choose package

TK
Từ  2,000,000đ
7 ngày
 • Đề xuất + Setup Đa Kênh
 • Đề xuất + Setup Flow Builder
 • Số Customer Journey 2
 • Thiết kế ảnh
 • Thiết kế Pop-up Banner
 • Tối ưu Customer Journey
 • Báo cáo triển khai
TK1
Từ  3,000,000đ
7 ngày
 • Đề xuất + Setup Đa Kênh
 • Đề xuất + Setup Flow Builder
 • Số Customer Journey 5
 • Thiết kế ảnh
 • Thiết kế Pop-up Banner
 • Tối ưu Customer Journey
 • Báo cáo triển khai
TK2
Từ  7,000,000đ
30 ngày
 • Đề xuất + Setup Đa Kênh
 • Đề xuất + Setup Flow Builder
 • Số Customer Journey Tối đa 12 CJ
 • Thiết kế ảnh
 • Thiết kế Pop-up Banner
 • Tối ưu Customer Journey 2 tuần/lần
 • Báo cáo triển khai 2 tuần/lần
TK3
Từ  15,000,000đ
60 ngày
 • Đề xuất + Setup Đa Kênh
 • Đề xuất + Setup Flow Builder
 • Số Customer Journey Tối đa 20 CJ
 • Thiết kế ảnh
 • Thiết kế Pop-up Banner
 • Tối ưu Customer Journey 2 tuần/lần
 • Báo cáo triển khai 2 tuần/lần
Enterprise
Liên hệ
Theo yêu cầu
 • Đề xuất + Setup Đa Kênh
 • Đề xuất + Setup Flow Builder
 • Số Customer Journey Không giới hạn
 • Thiết kế ảnh
 • Thiết kế Pop-up Banner
 • Tối ưu Customer Journey Tùy theo thực tế triển khai
 • Báo cáo triển khai 1 tuần/lần
Gói nền tảng
Gói Triển khai

Choose package

Basic
Từ  8,388,000đ
/năm/website
 • Thời gian tối thiểu (tháng) 12
Hạn mức trong gói
 • Contacts max (tích lũy) 10,000
 • Số Email 10,000
 • Số tin nhắn Zalo OA 0
 • Số tin nhắn ZNS 0
 • Số tin nhắn SMS brandname 0
 • Số tin nhắn Facebook Messenger Không giới hạn
 • Số tin nhắn Web Push 10,000
TÍNH NĂNG
1. Kênh nuôi dưỡng
 • Email
 • Zalo OA
 • ZNS
 • SMS Brand name
 • Facebook Messenger
 • Web Push
2. Contacts
 • Smart Segment
 • Custom Segment
 • Lead Scoring
 • Import contact từ Excel
 • Quản lý contact trên Google Sheet
 • Trường thông tin tuỳ chỉnh
 • Tích hợp với hệ thống Contact Center khác
3. Chiến dịch
 • Chiến dịch đa kênh
 • Thiết kế Template Builder theo từng kênh Không giới hạn
 • Tính năng gửi ngay
 • Tính năng đặt lịch gửi
4. Flow Builder: Kịch bản server_Automation
 • Thiết kế flow Lead Nuturing
 • Đặt lịch gửi
 • A/B Testing
 • Lead Scoring
 • Gắn tag
5. Customer Tracking
 • UTM tracking
 • Shorten URL
6. Report
 • Báo cáo theo chiến dịch
 • Báo cáo theo Flow Builder
 • 7. Đấu nối API
HỖ TRỢ
 • Support qua Livechat, Zalo OA, Hotline Giờ hành chính
 • Cập nhật thông tin tính năng mới về sản phẩm
 • Trải nghiệm tính năng mới của sản phẩm trước khi ra mắt
 • Chuyên viên cao cấp tư vấn 1-1 review định kỳ

MUA THÊM

Hạn mức Giá cơ bản Ghi chú
Block Email 499,000/block 1 block = 10,000 tin
Block Web Push 499,000/block 1 block = 10,000 tin
Block tin nhắn Zalo OA Theo giá nhà mạng Bán theo block
Block tin nhắn ZNS Theo giá nhà mạng Bán theo block
Block tin nhắn SMS Theo giá nhà mạng Bán theo block
Standard
Từ  14,388,000đ
/năm/website
 • Thời gian tối thiểu (tháng) 12
Hạn mức trong gói
 • Contacts max (tích lũy) 20,000
 • Số Email 20,000
 • Số tin nhắn Zalo OA 0
 • Số tin nhắn ZNS 0
 • Số tin nhắn SMS brandname 0
 • Số tin nhắn Facebook Messenger Không giới hạn
 • Số tin nhắn Web Push 20,000
TÍNH NĂNG
1. Kênh nuôi dưỡng
 • Email
 • Zalo OA
 • ZNS
 • SMS Brand name
 • Facebook Messenger
 • Web Push
2. Contacts
 • Smart Segment
 • Custom Segment
 • Lead Scoring
 • Import contact từ Excel
 • Quản lý contact trên Google Sheet
 • Trường thông tin tuỳ chỉnh
 • Tích hợp với hệ thống Contact Center khác
3. Chiến dịch
 • Chiến dịch đa kênh
 • Thiết kế Template Builder theo từng kênh Không giới hạn
 • Tính năng gửi ngay
 • Tính năng đặt lịch gửi
4. Flow Builder: Kịch bản server_Automation
 • Thiết kế flow Lead Nuturing
 • Đặt lịch gửi
 • A/B Testing
 • Lead Scoring
 • Gắn tag
5. Customer Tracking
 • UTM tracking
 • Shorten URL
6. Report
 • Báo cáo theo chiến dịch
 • Báo cáo theo Flow Builder
 • 7. Đấu nối API
HỖ TRỢ
 • Support qua Livechat, Zalo OA, Hotline Giờ hành chính
 • Cập nhật thông tin tính năng mới về sản phẩm
 • Trải nghiệm tính năng mới của sản phẩm trước khi ra mắt
 • Chuyên viên cao cấp tư vấn 1-1 review định kỳ

MUA THÊM

Hạn mức Giá cơ bản Ghi chú
Block Email 499,000/block 1 block = 10,000 tin
Block Web Push 499,000/block 1 block = 10,000 tin
Block tin nhắn Zalo OA Theo giá nhà mạng Bán theo block
Block tin nhắn ZNS Theo giá nhà mạng Bán theo block
Block tin nhắn SMS Theo giá nhà mạng Bán theo block
Growth ✪
Từ  19,188,000đ
/năm/website
 • Thời gian tối thiểu (tháng) 12
Hạn mức trong gói
 • Contacts max (tích lũy) 35,000
 • Số Email 35,000
 • Số tin nhắn Zalo OA 0
 • Số tin nhắn ZNS 0
 • Số tin nhắn SMS brandname 0
 • Số tin nhắn Facebook Messenger Không giới hạn
 • Số tin nhắn Web Push 35,000
TÍNH NĂNG
1. Kênh nuôi dưỡng
 • Email
 • Zalo OA
 • ZNS
 • SMS Brand name
 • Facebook Messenger
 • Web Push
2. Contacts
 • Smart Segment
 • Custom Segment
 • Lead Scoring
 • Import contact từ Excel
 • Quản lý contact trên Google Sheet
 • Trường thông tin tuỳ chỉnh
 • Tích hợp với hệ thống Contact Center khác
3. Chiến dịch
 • Chiến dịch đa kênh
 • Thiết kế Template Builder theo từng kênh Không giới hạn
 • Tính năng gửi ngay
 • Tính năng đặt lịch gửi
4. Flow Builder: Kịch bản server_Automation
 • Thiết kế flow Lead Nuturing
 • Đặt lịch gửi
 • A/B Testing
 • Lead Scoring
 • Gắn tag
5. Customer Tracking
 • UTM tracking
 • Shorten URL
6. Report
 • Báo cáo theo chiến dịch
 • Báo cáo theo Flow Builder
 • 7. Đấu nối API
HỖ TRỢ
 • Support qua Livechat, Zalo OA, Hotline Giờ hành chính
 • Cập nhật thông tin tính năng mới về sản phẩm
 • Trải nghiệm tính năng mới của sản phẩm trước khi ra mắt
 • Chuyên viên cao cấp tư vấn 1-1 review định kỳ

MUA THÊM

Hạn mức Giá cơ bản Ghi chú
Block Email 499,000/block 1 block = 10,000 tin
Block Web Push 499,000/block 1 block = 10,000 tin
Block tin nhắn Zalo OA Theo giá nhà mạng Bán theo block
Block tin nhắn ZNS Theo giá nhà mạng Bán theo block
Block tin nhắn SMS Theo giá nhà mạng Bán theo block
Pro
Từ  35,988,000đ
/năm/website
 • Thời gian tối thiểu (tháng) 12
Hạn mức trong gói
 • Contacts max (tích lũy) 50,000
 • Số Email 50,000
 • Số tin nhắn Zalo OA 0
 • Số tin nhắn ZNS 0
 • Số tin nhắn SMS brandname 0
 • Số tin nhắn Facebook Messenger Không giới hạn
 • Số tin nhắn Web Push 50,000
TÍNH NĂNG
1. Kênh nuôi dưỡng
 • Email
 • Zalo OA
 • ZNS
 • SMS Brand name
 • Facebook Messenger
 • Web Push
2. Contacts
 • Smart Segment
 • Custom Segment
 • Lead Scoring
 • Import contact từ Excel
 • Quản lý contact trên Google Sheet
 • Trường thông tin tuỳ chỉnh
 • Tích hợp với hệ thống Contact Center khác
3. Chiến dịch
 • Chiến dịch đa kênh
 • Thiết kế Template Builder theo từng kênh Không giới hạn
 • Tính năng gửi ngay
 • Tính năng đặt lịch gửi
4. Flow Builder: Kịch bản server_Automation
 • Thiết kế flow Lead Nuturing
 • Đặt lịch gửi
 • A/B Testing
 • Lead Scoring
 • Gắn tag
5. Customer Tracking
 • UTM tracking
 • Shorten URL
6. Report
 • Báo cáo theo chiến dịch
 • Báo cáo theo Flow Builder
 • 7. Đấu nối API
HỖ TRỢ
 • Support qua Livechat, Zalo OA, Hotline Giờ hành chính
 • Cập nhật thông tin tính năng mới về sản phẩm
 • Trải nghiệm tính năng mới của sản phẩm trước khi ra mắt
 • Chuyên viên cao cấp tư vấn 1-1 review định kỳ

MUA THÊM

Hạn mức Giá cơ bản Ghi chú
Block Email 499,000/block 1 block = 10,000 tin
Block Web Push 499,000/block 1 block = 10,000 tin
Block tin nhắn Zalo OA Theo giá nhà mạng Bán theo block
Block tin nhắn ZNS Theo giá nhà mạng Bán theo block
Block tin nhắn SMS Theo giá nhà mạng Bán theo block
Advanced
Từ  55,188,000đ
/năm/website
 • Thời gian tối thiểu (tháng) 12
Hạn mức trong gói
 • Contacts max (tích lũy) 100,000
 • Số Email 100,000
 • Số tin nhắn Zalo OA 0
 • Số tin nhắn ZNS 0
 • Số tin nhắn SMS brandname 0
 • Số tin nhắn Facebook Messenger Không giới hạn
 • Số tin nhắn Web Push 100,000
TÍNH NĂNG
1. Kênh nuôi dưỡng
 • Email
 • Zalo OA
 • ZNS
 • SMS Brand name
 • Facebook Messenger
 • Web Push
2. Contacts
 • Smart Segment
 • Custom Segment
 • Lead Scoring
 • Import contact từ Excel
 • Quản lý contact trên Google Sheet
 • Trường thông tin tuỳ chỉnh
 • Tích hợp với hệ thống Contact Center khác
3. Chiến dịch
 • Chiến dịch đa kênh
 • Thiết kế Template Builder theo từng kênh Không giới hạn
 • Tính năng gửi ngay
 • Tính năng đặt lịch gửi
4. Flow Builder: Kịch bản server_Automation
 • Thiết kế flow Lead Nuturing
 • Đặt lịch gửi
 • A/B Testing
 • Lead Scoring
 • Gắn tag
5. Customer Tracking
 • UTM tracking
 • Shorten URL
6. Report
 • Báo cáo theo chiến dịch
 • Báo cáo theo Flow Builder
 • 7. Đấu nối API
HỖ TRỢ
 • Support qua Livechat, Zalo OA, Hotline Giờ hành chính
 • Cập nhật thông tin tính năng mới về sản phẩm
 • Trải nghiệm tính năng mới của sản phẩm trước khi ra mắt
 • Chuyên viên cao cấp tư vấn 1-1 review định kỳ

MUA THÊM

Hạn mức Giá cơ bản Ghi chú
Block Email 499,000/block 1 block = 10,000 tin
Block Web Push 499,000/block 1 block = 10,000 tin
Block tin nhắn Zalo OA Theo giá nhà mạng Bán theo block
Block tin nhắn ZNS Theo giá nhà mạng Bán theo block
Block tin nhắn SMS Theo giá nhà mạng Bán theo block
Enterprise
Liên hệ
Liên hệ
 • Thời gian tối thiểu (tháng) 12
Hạn mức trong gói
 • Contacts max (tích lũy) Liên hệ ngay
 • Số Email Liên hệ ngay
 • Số tin nhắn Zalo OA Liên hệ ngay
 • Số tin nhắn ZNS Liên hệ ngay
 • Số tin nhắn SMS brandname Liên hệ ngay
 • Số tin nhắn Facebook Messenger Liên hệ ngay
 • Số tin nhắn Web Push Liên hệ ngay
TÍNH NĂNG
1. Kênh nuôi dưỡng
 • Email
 • Zalo OA
 • ZNS
 • SMS Brand name
 • Facebook Messenger
 • Web Push
2. Contacts
 • Smart Segment
 • Custom Segment
 • Lead Scoring
 • Import contact từ Excel
 • Quản lý contact trên Google Sheet
 • Trường thông tin tuỳ chỉnh
 • Tích hợp với hệ thống Contact Center khác
3. Chiến dịch
 • Chiến dịch đa kênh
 • Thiết kế Template Builder theo từng kênh Không giới hạn
 • Tính năng gửi ngay
 • Tính năng đặt lịch gửi
4. Flow Builder: Kịch bản server_Automation
 • Thiết kế flow Lead Nuturing
 • Đặt lịch gửi
 • A/B Testing
 • Lead Scoring
 • Gắn tag
5. Customer Tracking
 • UTM tracking
 • Shorten URL
6. Report
 • Báo cáo theo chiến dịch
 • Báo cáo theo Flow Builder
 • 7. Đấu nối API
HỖ TRỢ
 • Support qua Livechat, Zalo OA, Hotline Liên hệ ngay
 • Cập nhật thông tin tính năng mới về sản phẩm
 • Trải nghiệm tính năng mới của sản phẩm trước khi ra mắt
 • Chuyên viên cao cấp tư vấn 1-1 review định kỳ

MUA THÊM

Hạn mức Giá cơ bản Ghi chú
Block Email 499,000/block 1 block = 10,000 tin
Block Web Push 499,000/block 1 block = 10,000 tin
Block tin nhắn Zalo OA Theo giá nhà mạng Bán theo block
Block tin nhắn ZNS Theo giá nhà mạng Bán theo block
Block tin nhắn SMS Theo giá nhà mạng Bán theo block

Choose package

Basic
Từ  2,000,000đ
7 ngày
 • Thiết kế template Builder các kênh
 • Segment tập khách hàng
 • Đề xuất + Setup chiến dịch
 • Đề xuất + Setup Flow Builder Tối đa 2 CJ
 • Hỗ trợ tích xanh Zalo OA
 • Đăng Ký SMS brandname
 • Báo cáo triển khai
Standard
Từ  3,000,000đ
7 ngày
 • Thiết kế template Builder các kênh
 • Segment tập khách hàng
 • Đề xuất + Setup chiến dịch
 • Đề xuất + Setup Flow Builder Tối đa 5 CJ
 • Hỗ trợ tích xanh Zalo OA
 • Đăng Ký SMS brandname
 • Báo cáo triển khai
Growth ✪
Từ  5,000,000đ
14 ngày
 • Thiết kế template Builder các kênh
 • Segment tập khách hàng
 • Đề xuất + Setup chiến dịch
 • Đề xuất + Setup Flow Builder Tối đa 10 CJ
 • Hỗ trợ tích xanh Zalo OA
 • Đăng Ký SMS brandname
 • Báo cáo triển khai
Pro
Từ  7,000,000đ
30 ngày
 • Thiết kế template Builder các kênh
 • Segment tập khách hàng
 • Đề xuất + Setup chiến dịch
 • Đề xuất + Setup Flow Builder Tối đa 15 CJ
 • Hỗ trợ tích xanh Zalo OA
 • Đăng Ký SMS brandname
 • Báo cáo triển khai 2 tuần/lần
Advanced
Từ  15,000,000đ
60 ngày
 • Thiết kế template Builder các kênh
 • Segment tập khách hàng
 • Đề xuất + Setup chiến dịch
 • Đề xuất + Setup Flow Builder Tối đa 20 CJ
 • Hỗ trợ tích xanh Zalo OA
 • Đăng Ký SMS brandname
 • Báo cáo triển khai 2 tuần/lần
Enterprise
Liên hệ
Theo yêu cầu khách hàng
 • Thiết kế template Builder các kênh
 • Segment tập khách hàng
 • Đề xuất + Setup chiến dịch
 • Đề xuất + Setup Flow Builder Theo yêu cầu khách hàng
 • Hỗ trợ tích xanh Zalo OA
 • Đăng Ký SMS brandname
 • Báo cáo triển khai Theo yêu cầu khách hàng

Choose package

Standard
Từ  5,988,000đ
/năm/website
 • Số tháng tối thiểu 12
 • Số click quảng cáo theo dõi/tháng Tối đa 3,000 click
TÍNH NĂNG
Chặn tự động
 • Cấu hình chặn theo nhóm Nhiều nhóm
 • Phát hiện click ảo
 • Tự động chặn click ảo
 • Chọn chiến dịch chặn click ảo
QUY TẮC CHẶN CƠ BẢN
 • Chặn theo IP đơn lẻ Nhiều nhóm
 • Chặn theo dải IP xxx.xxx.xxx.*
 • Chặn theo dải IP xxx.xxx.*.*
 • Chặn thủ công
QUY TẮC CHẶN NÂNG CAO
 • Chặn theo AI
 • Chặn theo nhà mạng (3G/4G)
 • Chặn theo Proxy & VPN
QUY TẮC CHẶN THEO HÀNH VI
 • Loại bỏ khách hàng không tiềm năng
BÁO CÁO
 • Báo cáo hiệu quả chặn click ảo
 • Báo cáo IP real-time
 • Báo cáo click ảo theo Click
 • Báo cáo click ảo theo Từ khoá
 • Lịch sử IP đang chặn
 • Lịch sử IP đã chặn
Hỗ trợ
 • Support qua kênh Livechat, Zalo OA, Hotline Giờ hành chính
 • Cập nhật thông tin tính năng mới về sản phẩm
 • Trải nghiệm tính năng mới về sản phẩm trước khi ra mắt
Gói nền tảng
Gói Triển khai

Dành cho 1 Website hoặc tối đa 5 Landing Page

Chi tiết gói
 • Visit max (tích luỹ)
 • Contact max (tích luỹ)
 • Thời gian sử dụng (tháng)
 • Giá/block 50k visit/tháng
 • Mua thêm: Block 100k visit hoặc 5000 contacts
TÍNH NĂNG
1. Engagement
 • Đa kênh tương tác
 • Nút nổi bật
 • Tin khuyến mãi
 • Instory
 • Social Proof
 • Gamification: Quay số, cào thẻ
 • Tuỳ biến hiển thị thiết bị
 • Tuỳ biến hiển thị theo vị trí
 • Tuỳ biến hiển thị theo kích thước
 • Pop-up Form/Banner
 • Form Inline
2. Flow builder
 • Customer journey: Kịch bản website, kịch bản Instory
 • Customer Tracking
 • A/B Testing
 • Gắn Tag
3. Product Recommendation
 • Product data feed
 • Product recommendation (manual)
 • Coupon management (*)
 • Abandoned cart (*)
4. Contacts
 • Smart Segment (trường tuỳ chỉnh)
 • Customer Segment
 • Lead Scoring
 • Quản lý contact trên Google Sheet
 • Đấu nối với hệ thống thứ 3
5. Report
 • Maxlead overview
 • Nguồn
 • Google Ads
 • Hot URL
 • Push Notification report
 • Customer journey performance report (*)
 • Off Logo Power by Onmarketer
Hỗ trợ
 • Support qua Livechat, Zalo OA, Hotline
 • Cập nhật thông tin tính năng mới về sản phẩm
 • Trải nghiệm tính năng mới của sản phẩm trước khi ra mắt
 • Chuyên viên cao cấp tư vấn 1-1 review định kỳ
Basic
7,200,000
/year/website
 • 150,000
 • 5,000
 • 12
 • 200,000
 • 4,500,000
 •  
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Tối đa 5 CJ active
 • Giờ hành chính
Standard
12,588,000
/year/website
 • 250,000
 • 10,000
 • 12
 • 209,800
 • 4,500,000
 •  
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Tối đa 10 CJ active
 • Giờ hành chính
Standard
Growth ✪
18,108,000
/year/website
 • 350,000
 • 15,000
 • 12
 • 215,571
 • 4,500,000
 •  
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Tối đa 15 CJ active
 • Giờ hành chính
Growth ✪
Pro
29,988,000
/year/website
 • 550,000
 • 20,000
 • 12
 • 227,182
 • 4,500,000
 •  
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Tối đa 20 CJ active
 • Giờ hành chính
Advanced
50,388,000
/year/website
 • 700,000
 • 40,000
 • 12
 • 299,929
 • 4,500,000
 •  
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Tối đa 50 CJ active
 • 1 hệ thống
 • Giờ hành chính
Advanced
Enterprise
Liên hệ
 
 • Liên hệ ngay
 • Liên hệ ngay
 • Liên hệ ngay
 • Liên hệ ngay
 • Liên hệ ngay
  •  
  • Unlimited
  • Unlimited
  • Unlimited
 • Liên hệ ngay
Enterprise
Chi tiết gói
 • Đề xuất + Setup Đa Kênh
 • Đề xuất + Setup Flow Builder
 • Số Customer Journey
 • Thiết kế ảnh
 • Thiết kế Pop-up Banner
 • Tối ưu Customer Journey
 • Báo cáo triển khai
TK
2,000,000
7 ngày
 • 2
TK1
3,000,000
7 ngày
 • 5
TK2
7,000,000
30 ngày
 • Tối đa 12 CJ
 • 2 tuần/lần
 • 2 tuần/lần
TK3
15,000,000
60 ngày
 • Tối đa 20 CJ
 • 2 tuần/lần
 • 2 tuần/lần
Enterprise
Liên hệ
Theo yêu cầu
 • Không giới hạn
 • Tuỳ theo thực tế triển khai
 • 1 tuần/lần
Enterprise
Gói nền tảng
Gói Triển khai
Chi tiết gói
 • Thời gian tối thiểu (tháng)
Hạn mức trong gói
 • Contacts max (tích luỹ)
 • Số Email
 • Số tin nhắn Zalo OA
 • Số tin nhắn ZNS
 • Số tin nhắn SMS brandname
 • Số tin nhắn Facebook Messenger
 • Số tin nhắn Web Push
TÍNH NĂNG
1. Kênh nuôi dưỡng
 • Email
 • Zalo OA
 • ZNS
 • SMS Brand name
 • Facebook Messenger
 • Web Push
2. Contacts
 • Smart Segment
 • Custom Segment
 • Lead Scoring
 • Import contact từ Excel
 • Quản lý contact trên Google Sheet
 • Trường thông tin tuỳ chỉnh
 • Tích hợp với hệ thống Contact Center khác
3. Chiến dịch
 • Chiến dịch đa kênh
 • Thiết kế Template Builder
  theo từng kênh
 • Tính năng gửi ngay
 • Tính năng đặt lịch gửi
4. Flow Builder: Kịch bản server_Automation
 • Thiết kế flow Lead Nuturing
 • Đặt lịch gửi
 • A/B Testing
 • Lead Scoring
 • Gắn tag
5. Customer Tracking
 • UTM tracking
 • Shorten URL
6. Report
 • Báo cáo theo chiến dịch
 • Báo cáo theo Flow Builder
 • 7. Đấu nối API
Hỗ trợ
 • Support qua kênh Livechat, Zalo OA, Hotline
 • Cập nhật thông tin tính năng mới về sản phẩm
 • Trải nghiệm tính năng mới của sản phẩm trước khi ra mắt
 • Chuyên viên cao cấp tư vấn 1-1 review định kỳ
Mua thêm
 • Hạn mức
 • Block Email
 • Block Web Push
 • Block tin nhắn Zalo OA
 • Block tin nhắn ZNS
 • Block tin nhắn SMS
Basic
8,388,000
/year/website
 • 12
 • 10,000
 • 10,000
 • 0
 • 0
 • 0
 • Không giới hạn
 • 10,000
 •  
 • Không giới hạn
 • Giờ hành chính
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Standard
14,388,000
/year/website
 • 12
 • 20,000
 • 20,000
 • 0
 • 0
 • 0
 • Không giới hạn
 • 20,000
 •  
 • Không giới hạn
 • Giờ hành chính
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Standard
Growth ✪
19,188,000
/year/website
 • 12
 • 35,000
 • 35,000
 • 0
 • 0
 • 0
 • Không giới hạn
 • 35,000
 •  
 • Không giới hạn
 • Giờ hành chính
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Growth ✪
Pro
35,988,000
/year/website
 • 12
 • 50,000
 • 50,000
 • 0
 • 0
 • 0
 • Không giới hạn
 • 50,000
 •  
 • Không giới hạn
 • Giờ hành chính
 • Giá cơ bản
 • 499.000/block
 • 499.000/block
 • Theo giá nhà mạng
 • Theo giá nhà mạng
 • Theo giá nhà mạng
Advanced
55,188,000
/year/website
 • 12
 • 100,000
 • 100,000
 • 0
 • 0
 • 0
 • Không giới hạn
 • 100,000
 •  
 • Không giới hạn
 • Giờ hành chính
  • Ghi chú
  • 1 block = 10.000 tin
  • 1 block = 10.000 tin
  • Bán theo block
  • Bán theo block
  • Bán theo block
Advanced
Enterprise
Liên hệ
 
 • Liên hệ ngay
 • Liên hệ ngay
 • Liên hệ ngay
 • Liên hệ ngay
 • Liên hệ ngay
 • Liên hệ ngay
 • Liên hệ ngay
 • Liên hệ ngay
 •  
 • Không giới hạn
 • Liên hệ ngay
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Enterprise
Chi tiết gói
 • Thiết kế template Builder các kênh
 • Segment tập khách hàng
 • Đề xuất + Setup chiến dịch
 • Đề xuất + Setup Flow Builder
 • Hỗ trợ tích xanh Zalo OA
 • Đăng ký SMS brandname
 • Báo cáo triển khai
Basic
2,000,000
7 ngày
 • Tối đa 2 CJ
Standard
3,000,000
7 ngày
 • Tối đa 5 CJ
Standard
Growth ✪
5,000,000
14 ngày
 • Tối đa 10 CJ
Growth ✪
Pro
7,000,000
30 ngày
 • Tối đa 15 CJ
 • 2 tuần/lần
Advanced
15,000,000
60 ngày
 • Tối đa 20 CJ
 • 2 tuần/lần
Advanced
Enterprise
Liên hệ
Theo yêu cầu Khách hàng
 • Theo yêu cầu khách hàng
 • Theo yêu cầu khách hàng
Enterprise
Chi tiết gói
 • Số tháng tối thiểu
 • Số click quảng cáo theo dõi/tháng
TÍNH NĂNG
Chặn tự động
 • Cấu hình chặn theo nhóm
 • Phát hiện click ảo
 • Tự động chặn click ảo
 • Chọn chiến dịch chặn click ảo
QUY TẮC CHẶN CLICK ẢO
 • Chặn theo IP đơn lẻ
 • Chặn theo dải IP xxx.xxx.xxx.*
 • Chặn theo dải IP xxx.xxx.*.*
 • Chặn thủ công
QUY TẮC CHẶN NÂNG CAO
 • Chặn theo AI
 • Chặn theo nhà mạng (3G/4G)
 • Chặn theo Proxy & VPN
QUY TẮC CHẶN THEO HÀNH VI
 • Loại bỏ khách hàng không tiềm năng
BÁO CÁO
 • Báo cáo hiệu quả chặn click ảo
 • Báo cáo IP real-time
 • Báo cáo click ảo theo Click
 • Báo cáo click ảo theo Từ khoá
 • Lịch sử IP đang chặn
 • Lịch sử IP đã chặn
Hỗ trợ
 • Support qua kênh Livechat,
  Zalo OA, Hotline
 • Cập nhật thông tin
  tính năng mới về sản phẩm
 • Trải nghiệm tính năng mới
  về sản phẩm trước khi ra mắt
Standard
5,988,000
/year/website
 • 12
 • Tối đa 3,000 click
 •  
 • Nhiều nhóm
 • Giờ hành chính
Standard
Pro
8,388,000
/year/website
 • 12
 • Tối đa 10,000 click
 •  
 • Nhiều nhóm
 • Giờ hành chính
Advanced
11,988,000
/year/website
 • 12
 • Không giới hạn
 •  
 • Nhiều nhóm
 • Giờ hành chính
Advanced
 
 
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Over 15,000 customers growing their businesses with MaxLead

Optimize advertisements, maximize your customer right now

Complete all the professional features and experienced support

Start your free trial